Πρόσκληση για ανανέωση των ΔΕΣΚ 2016

Την ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 στις 18.00 θα συναντηθούμε στα γραφεία του Συλλόγου μας,
για να ανανεώσουμε τα ΔΕΣΚ και να αποχαιρετήσουμε το 2015 με μεζέ και κρασί.

Η παρουσία όλων απαραίτητη.