Μέρες λειτουργίας συλλόγου

Ο σύλλογος από το 2017 θα είναι ανοικτός την πρώτη και την τρίτη Τετάρτη κάθε μήνα