Πρόσκληση για ανανέωση των ΔΕΣΚ

Την ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 στις 18.00 θα συναντηθούμε στα γραφεία του Συλλόγου μας,
με σκοπό να αποκτήσουμε νέες γευστικές εμπειρίες και να ανανεώσουμε τα ΔΕΣΚ.